Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Бизнесът трябва да представи данни за загубите си от газовата криза

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Бизнесът трябва да представи окончателните данни за загубите си от газовата криза до 26 януари. Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров проведе среща с представители на работодателски организации във връзка с прекъснатите газови доставки. Обсъдени бяха възможностите за компенсиране на България от последствията от газовата криза, както по линия на иск към доставчиците на природен газ за България, така и по линия на търсене на подкрепа от ЕС, съобщава МИЕ. Министър Димитров помоли работодателските организации за съдействие по отношение на набирането на точна и коректна информация за натрупаната загуба от фирмите. Бизнесът изрази готовност за съдействие и бе уточнено на Интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката да се публикува нов формат на стандартизирана таблица, с която ще се подава информация за окончателните загуби на предприятията от газовата криза.

публикувана от

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев