Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Търговище прави регистър на психично болните

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Психично болните в Търговище ще бъдат вписвани в електронния регистър на болницата. Достъп до данните ще имат личните лекари при издаване на медицинско удостоверение за психично здраве на желаещите да притежават огнестрелно оръжие. За попълването на регистъра с данни за психично болните е издадена заповед от управителя на Районния център по здравеопазване - д-р Венка Стоянова. Специалистите от психиатрчното отделение в Търговище сигнализираха, че разрешително за лично оръжие може да получи и човек с психиатрична диагноза, тъй като в Закона не е посочено кое медицинско лице има право да издаде удостоверение за психично здраве.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев