Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Малкият бизнес фалира през пролетта

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

В България може да възникне сериозна икономическа криза през тази година и има вероятност тя да продължи следващите години - алармира председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. „Сериозни икономически фактори" са навели Данев на това очакване. Според шефа на БСК, кризата ще се усети най-силно след април-май. Тогава могат да се очакват редица фалити, особено в малкия и в средния бизнес. Прогнозите на БСК са за рязко нарастване на междуфирмените задължения през 2008 и 2009г. Много предприятия нямат необходимите средства за постепенно погасяване на взаимните си задължения, което допълнително затруднява производствената им  дейност. Ако не е сивият сектор, ние можем да очакваме срив в българската икономика, каза Данев. Според Божидар Данев задълженията на предприятията се увеличават драстично, като за 2008г се очаква те да бъдат 165 млрд. лв., а през 2009г - значително над 200 млрд. лв. Увеличава се делът на задълженията към свързани предприятия.
Най-големи са задълженията в секторите търговия и ремонт, недвижимите имоти, строителството, а най-голямо нарастване на задълженията има в строителството и търговията с недвижими имоти. Според Данев, които предприятия са листвани на българската борса, те ще претърпят още повече загуби.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев