Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

До 2019-а трябва да имаме 5 университетски научни комплекса

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Парламентарната бюджетна комисия одобри националната стратегия за развитие на научните изследвания до 2019г. Документът предвижда до 2014г да бъдат създадени три университетски научноизследователски комплекса, а до 2019г те ще станат пет. Ще бъдат изграждани и центрове за върхови постижения в приоритетни научни области.
Сред набелязаните приоритетни области са биотехнологии, информационни и комуникационни технологии, енергоспестяващи технологии, нанотехнологии, екология, биоразнообразие, природна среда, културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда. Предвижда се засилено финансиране като до 2014г да бъдат влагани две трети от публичните средства в приоритетните области, а до 2019г -  три четвърти.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев