Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

75 млн. деца по света не ходят на училище

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Близо 75 млн. деца по света не посещават училище, като половината от тях живеят в страни, пострадали от военни конфликти.Тези данни бяха представени на пленарно заседание на Генералната асамблея на ООН в Ню Йорк, посветено на достъпа до образование в посткризисни и преходни ситуации.
На заседанието беше отбелязано, че децата лишени от възможността да се обучават в кризисни условия, са изложени на повишен риск от отвличане и въвличане в бойни действия. Те често стават жертви на сексуална експлоатация, търговия с хора и използване на детския труд.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев