Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Пристрастието към сладкото и соленото

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Досега науката смяташе, че вкусовите пристрастия на силния и слабия пол са се различавали, като пълните мъже предпочитат продукти с високо съдържание на белтъчини и мазнини, а пълните жени - с високо съдържание на въглехидрати и мазнини. Новите изследвания обаче показват, че половите различия не играят роля в пристрастието към един или друг продукт, а от далеч по-голямо значение е психологическият фактор. В изследването са взели участие пациенти, които са се лекували от затлъстяване. Данните обхващат техните навици на хранене и личните качества на участниците. 27% от тях са предпочитали само сладко, 28% -само мазно, а 10% са обичали и едното и другото. Съпоставянето на навиците за хранене и личностните характеристики показва, че мазна храна са предпочитали хората с нисък праг на съзнателно ограничаване в яденето. Неуверените в себе си и озлобени към живота хора са отдавали своето предпочитание на сладкото. Това наблюдение потвърждава резултатите от редица други изследвания за това, че захарозата може да намали хроничния стрес, който води до изработването на голямо количество хормони -глюкокортикоиди, които активизират желанието за успокояване с помощта на храната.

публикувана от

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев