Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

7 Април - Световен ден на здравето

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Чества се от 1950 г. Годишнина от влизането в сила през 1948 г. на устава на Световната здравна организация. През юли 1946 г. е свикана Международна конференция по въпросите на здравеопазването. Приетият на нея Устав служи като основа за създаването през 1948 г. на Световната здравна организация.
Международният ден на здравето - 7 април се чества и като - Ден на здравния работник в България - определен с Разпореждане 32 на Министерския съвет от 6 февруари 1964 г.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев