Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Новият Bluetooth 3.0 ще предложи Wi-Fi скорости

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

На 21 април ще бъде публикувана завършената спецификация на стандарта за безжични комуникации Bluetooth 3.0, съобщи Wi-Fi Net News. Приетата преди близо две години спецификация Bluetooth 2.1+EDR (Enhanced Data Rate), която позволява предаване на данни със скорост до 3 Mbps, е доразвита с по-бърз интерфейс, съвместим с IEEE 802.11 (Wi-Fi). Работните групи за Bluetooth SIG нямат планове за взаимна сертификация на устройства. Затова и липсва буквен индекс в обозначението 802.11. Устройствата, поддържащи Bluetooth 3.0, няма да са съвместими с тези с обозначение 802.11b, g или n. Очаква се още на 21 април да бъдат представени и първите устройства, съвместими с Bluetooth 3.0. Те ще могат да комуникират както чрез Bluetooth 2.1+EDR, за да пестят енергия, така и на по-висока скорост, сравнима с тази на Wi-Fi, ако се предава по-голям обем данни. Взаимодействието ще се извършва по схема, подобна на ad-hoc, която не изисква влизане в мрежа Wi-Fi.

публикувана от

Copyright © 2004-2021 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев