Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

150.313 тона отпадъци от опаковки са рециклирани през 2008г

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки са поискали от Министерството на околната среда и водите през тази година гъстотата на контейнерите за разделно събиране да остане на нивото от 2008г. По този начин, въпреки кризата, те ще могат да запазят и увеличат обхванатото население, като същевременно се гарантират и резултатите, постигнати по разделното събиране и рециклиране на суровините. Това заявиха на среща с журналисти представители на четири организации за оползотворяване, които общо имат  95% пазарен дял - "Екопак", "Екобулпак", "Репак" и "Булекопак". Финансовата и икономическа криза рефлектира и върху рециклиращата индустрия, където се наблюдава свиване на търсенето на материалите, които се събират и предават за рециклиране. Въпреки това, в момента вече няма такова натрупване на отпадъчен материал, който няма къде да се предаде, както в началото на годината, и изкупуването му е започнало.
Четирите организации настояват и за нова методика при определянето на такса смет, която да не е базирана единствено на данъчната оценка на имота, а да отчита количеството изхвърлян боклук и дали се изхвърля разделно и правилно.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев