Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Все по-малко деца искат да учат в техникуми

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Броят на децата, които искат да учат в професионалните гимназии, непрекъснато пада. Приемът през миналата година е по-малък с 20 на сто. За тази година още не е ясно, въпреки че са обявени за свободни бройките в 2164 паралелки от по 26 до 29 ученици. Само до преди три години в техникумите влизаха около 70 на сто от децата след 8-и клас. Причините за това са много, обяснява пред вестника Ваня Дейкова, шеф на дирекция "Политика в професионалното образование" в Министерството на образованието и науката. Една от главните е, че децата и родителите си представят, че завършат ли техникум, ще работят тежък труд с огромни машини. "В момента на пазара например липсват месари, а интересът към тази специалност е нисък, защото учениците си представят месаря като човек, изцапан с кръв и със сатър в ръка", обяснява Дейкова.

Същевременно обаче в хранителните техникуми обучението за тази специалност е като за хирург. Според експертката това е така, защото техниката е абсолютно съвременна, а изискванията на ЕС за храните - строги. Заради липсата на атрактивно представяне на занаятите има глад за кадри в металургията, машиностроенето, енергетиката и туризма. В същото време заплащането там не било ниско. "Бизнесът вече много помага на професионалното обучение и осигурява работни места, но въпреки това децата, които завършат търсените специалности, избират да се трудят в чужбина", пояснява Дейкова, според която се засилва тенденцията вече да изнасяме не умове, а работна ръка.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев