Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Увеличение на безработицата – през април тя е достигнала 7,04%

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Безработицата в България е достигнала 7,04% през април. За сравнение през месец март тя е била 6,88%. Данните са на Агенцията по заетостта. На 12-месечна база нивото на безработица също е по-високо от регистрираните 6,51% през април 2008 г. Анализатори заявяват, че безработицата в страната ще надвиши 10% до края на 2009 г.

През април броят на регистрираните безработни в бюрата по труда е 260 693. Те са с 5794 души повече спрямо предходния месец. През месеца търсенето на работна сила в бюрата по труда продължава да нараства. Заявени са общо 22 653 работни места, с 1211 места повече от март 2009 г. и с 985 повече от април на 2008 г. Нарастването се дължи на по-големия брой обявени места на първичния пазар на труда и по програми за заетост. Роля за тези положителни процеси има активната работа на трудовите посредници с работодателите. Най-много места са обявени в преработващата промишленост (3500), в търговията (2429), в хотелиерството и ресторантьорството (1849), в селското стопанство (1837) и в строителството (1212). Към 30.04.2009 г. в бюрата по труда са останали незаети общо 9162 работни места, с 561 места по-малко от март. И през април най-много незаети места има в преработващата промишленост (2599), в хотелиерството и ресторантьорството (1318), в търговията (1077) и в селското стопанство (561). Почти 3300 работни места са останали незаети повече от един месец. През месеца за едно свободно работно място се конкурират 9 безработни (средно за страната), колкото и през предходния месец. През април, за втори пореден месец, се наблюдава нарастване на броя на започналите работа безработни, в резултат на активизиране на наемането на работна ръка в сезонни дейности, но също и вследстви на предприетите антикризисни мерки със средствата на активната политика по заетостта. На работа са устроени 20 619 безработни, с 2537 безработни повече спрямо март.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев