Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Нов рекорд отбелязват лихвите по потребителски заеми

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Лихвите по новоотпуснатите потребителски кредити в левове продължават да нарастват и по данни на БНБ за април вече гонят рекордните 13%. Само през април средната лихва по тези заеми се е качила от 12.27% до 12.92%, след като през изминалите 6 месеца имаше задържане и дори лек спад през февруари.

Ако се сметнат таксите и комисионите, положението става още по-драматично. Само през април годишният процент на разходите по новоотпуснати потребителски заеми в левове се е вдигнал с 0.60% и вече е средно 14.02%, сочи статистиката на БНБ. За старите клиенти вдигането на лихвите през април не е чак толкова голямо: от 12.15% на 12.24% в левове и от 10.19% на 10.28% в евро. Лихвите по новоотпуснатите жилищни заеми в левове през април също са се вдигнали - от 9.65% на 9.81%, сочат още данните на БНБ. При кредитите в евро обаче има чувствително намаление - от 9.08% на 8.21%.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев