Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Нов ръст на безработицата в еврозоната

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Безработица от 9,2% през април измери Евростат в страните от еврозоната. За сравнение месец по-рано броят на останалите без работа беше 8,9% от трудоспособното население, а данните през февруари – 7,3 на сто. Като цяло в страните от ЕС проблемът с безработните се задълбочава – вече 8,6% от европейците са „на улицата”, спрямо 8,4% през март.

Общо 20,825 млн. европейци са безработни, от които 14,579 млн. живеят в еврозоната. За една година броят на безработните се увеличава с 4,653 млн. души.
Най-тежка е ситуацията в Испания (18,1%), Латвия (17,4%) и Литва с 16,8% безработица. На обратния полюс са Холандия (3%) и Австрия (4,2%).
Младежката безработица остава висока -  18,5% в еврозоната и 18,7% в ЕС. Различията в отделните държави от общността обаче са големи. В Холандия 6% от младежите (на възраст до 25 години) са без работа, докато в Испания не работят 36,2% от младежите.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев