Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Средната пенсия вече е 290 лева

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Средната пенсия от 1 юли става 289,98 лева. Изплащането на пенсиите през м. юли 2009 г. ще започне на 7 юли и ще приключи на 20 юли, съобщиха от Националния осигурителен институт. През м. юли 2009 г. пенсионерите, чиито пенсии са с начална дата до 31 март 2009 г., ще получат новите осъвременени с 9 % размери.

За новия размер на пенсиите от 1 юли 2009 г. няма да бъдат изготвяни разпореждания за лицата, съгласно решение на Надзорния съвет на НОИ. Такива ще бъдат изготвени само за пенсионните преписки и ще бъдат в териториалните поделения на НОИ съобразно следния график:
Гр. София - 28. 06.
София – окръг - 29. 06.
Пловдив - 30. 06.
Варна, Бургас - 01. 07.
Стара Загора, Хасково - 02. 07.
Плевен, Благоевград - 03. 07.
Велико Търново, Пазарджик - 04. 07.
Русе, Враца, Сливен - 05. 07.
Добрич, Шумен, Монтана - 06. 07.
Кюстендил, Ловеч, Перник - 07. 07.
Габрово, Ямбол, Кърджали, Силистра - 08. 07.
Видин, Разград, Смолян, Търговище - 09. 07.
Всеки пенсионер или упълномощено от него лице може да получи безплатно екземпляр от разпореждането след посочените дати в ТП на НОИ.

публикувана от

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев