Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Бюджетът може да излезе на червено

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Натрупаният от началото на годината бюджетен излишък вече е с 92% по-малък от същия период на предходната година. Още малко повече от месец запазване на сегашната тенденция на намаляващи приходи и високи разходи и бюджетът излиза на червено. Това коментира икономистът Георги Ангелов. Ангелов отчита, че през самия месец май има 140 млн. лв. бюджетен дефицит в консолидирания бюджет (без да се отчитат постъпленията от еврофондовете). Според него първата причина за влошаването на бюджета е свързана със спада на приходите. При прогнозирани 16% ръст на данъчните приходи, за последните 4 месеца се реализира спад на приходите от 10-20% на годишна база. Втората причина за влошаването на бюджета е високият темп на увеличение на държавните разходи. За последните няколко месеца той се движи между 20 и 40% на годишна база. В коментара се посочва, че ще са необходими допълнителни спестявания в бюджета до края на годината. Със сигурност, поне 1-1.5 милиарда, а е възможно да са необходими и повече в зависимост от развитието на бюджетните приходи през следващите месеци.

публикувана от

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев