Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

До 3 г. може да изведем в орбита спътник за наблюдение

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

До 3 години България може да изведе в орбита собствен спътник за наблюдение.Това съобщи професор Петър Гецов - директор на института за космически изследвания към БАН.

Микроспътниковата платформа за научни изследвания „Балкан съд" се разработва от специалисти в продължение на няколко години и отговаря на всички изисквания на съвременното космическо приборостроене.

"По седма рамкова програма всеки проект е не по-малко от 2 до 5 млн. Извеждането на този спътник дава възможност ние да се включим в Европейската програма за глобален мониторинг на околната среда и сигурност, и наред с проекта "Галилео" е един от най-големите проекти, европейски", каза проф. Гецов.

По думите на проф. Гецов цената ще бъде около 5 млн. лв. Има реална възможност финансирането на проекта да се извърши в сътрудничество със 6 европейски държави.

През тази година на борда на международната космическа станция ще бъде изпратена отново българска апаратура. Експериментът е под название „Обстановка".

Родните апарати ще предпазват космонавтите от опасните мълнии, които се получават на корпуса на станцията.
„Говорим за много сериозна конструкция в космоса, повече от 500 тона с размери на футболно игрище. Има модули на Япония, ЕС, Америка и Русия. В продължение на доста години наши учени подготвят тази апаратура", коментира Гецов.

В момента института за космически изследвания към БАН работи по 10 проекта по линия на европейските програми. Една от целите, които трябва да се превърнат в национална политика, е нашето членство в Европейската космическа агенция.
Ако това стане, много вложени средства могат да осигурят стабилно развитие на българската космическа наука.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев