Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Бавят лекарствата за болни с редки болести

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

България е единствената страна в ЕС с действаща програма в областта на редките болести, но въпреки това десетки пациенти все още са без лекарства, поради което не могат да провеждат адекватно лечение. В бюджета за тази година има предвидени допълнителни средства за тази цел в размер на 23 млн. лева, но те все още са неусвоени, а всяко изчакване на практика представлява отказ от лечение.

Със сходни проблеми се сблъскват и онкологично болните, чийто брой непрекъснато се увеличава, като същевременно е налице ясна тенденция към „подмладяване” на заболяването. Трябва да се ускори работата по създаването на Национална антиракова програма и интегрирана информационна система, която да обхване напълно всички болни в страната.

В съответствие със своите правомощия за превенция, защита и контрол Комисията за защита от дискриминация ще отправи препоръки за законодателни промени до институциите, които да доведат до подобряване на ситуацията и навременно лечение на болните с редки болести и рак, увериха експертите от работната група.

 

публикувана от

Copyright © 2004-2023 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев