Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

С 14,11% по-скъп природен газ от януари

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) реши пределната цена на природния газ да бъде коригирана с 14,11% през първото тримесечие на 2009г. Цената на синьото гориво от 1 януари ще бъде 614,66 лв. за 1000 куб. м. без ДДС. Корекцията е със 76 лв. върху прилаганата в момента от "Булгаргаз" ЕАД цена на синьото гориво. Изчисленията на експертите на регулатора са направени при запазването на посочените от "Булгаргаз" ЕАД изходни параметри, като са взети под внимание покачването на курса на щатския долар, понижението в цената на алтернативните горива на международните пазари за последните девет месеца и таксите за съхранение на природен газ в газохранилището в Чирен. В утвърдената от ДКЕВР пределна цена на синьото гориво е включена и търговска надценка за газовото дружеството от 3%.

публикувана от

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев