Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Средната заплата нарасна с 8 лв. за три месеца

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на юни 2009г намаляват с 0.4% спрямо края на март 2009г и достигат до 2.4 милиона, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

В съшото време средната месечна работна заплата за месец юни 2009г е нараснала в номинално изражение с 8 лева спрямо месец март 2009 година.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение са получили наетите лица в следните икономически дейности:
„Финансови и застрахователни дейности" - 1.355 лева
„Производство и разпределение на електрическата и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1.321 лева
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" - 934 лева

Най-ниско платени са били наетите лица в икономически дейности:
„Хотелиерство и ресторантьорство" - 387 лева
„Административни и спомагателни дейности" - 425 лева
„Селско, горско и рибно стопанство" - 446 лева.

публикувана от

Copyright © 2004-2023 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев