Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Ремонтират два Търговищки язовира

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

 2 язовира в Търговищко ще бъдат ремонтирани. Предазначението им е за отглеждане на аквакултури. Обектите са в селата Звезда и Кардам. Ремонтите ще извърши Денико-2007" от гр. Попово, с която на 12 август 2009 г. беше сключен договор, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Проектът е по мярка 2.1 „Производствени инвестици в аквакултурата" от ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура". Стойността на одобрената субсидия е 370 932 лв., което представлява 60% от инвестиционното намерение по проекта, който е в размер на 618 221 лв.

публикувана от

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев