Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Водата на три чешми в Търговище негодна за пиене

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Коли бактери са били открити във водата на чешмите „Крумово кале", „Елмаз" и тази под колодрума в Търговище.

Според инспекторите от Регионалната здравна инспекция това се дължи на намаления дебит и трайното засушаване в региона.

Тъй като тези чешми нямат изградени каптажи, където да се прави обеззаразяване на водата, на всяка от тях ще бъде поставен временен надпис „Водата е негодна за пиене".

Здравните инспектори препоръчват, ако се ползва за битови нужди, водата от тези три чешми да се преварява.
Годна за пиене е водата от „Момина чешма".

Препоръчва се на гражданите да не използват и други източници на вода, за които нямат информация, че се намират под контрол.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев