Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Невнесен ДДС в Търговище на стойност 99 000 лв.

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Почти 99 000 лв. невнесен данък добавена стойност има в Търговище от началото на годината. Това съобщи пресаташето на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите, Маринела Динева.

През първото полугодие са приключили общо 19 ревизии на физически лица, еднолични търговци, земеделски производители, свободни професии. Издадени са 19 ревизионни акта, с които са констатирани задължения по ДДС от 98 900 лв. и за здравни и осигурителни вноски - 10 300 лв. През август са извършени общо 48 оперативни проверки по различни търговски обекти. Проверявани са обекти за търговия на едро и дребно в Търговище, Попово и Омуртаг. Установени са нарушения като неиздаване на касови бележки, нередовно водене на касовите книги в обектите. Съставени са 10 акта за нарушения. В съвместни проверки с Дирекция „Инсперкция по труда” - Търговище се проверяват и търговци на зеленчуци на кооперативния пазар. За констатираните нарушения ще бъдат образувани административно-наказателни производства. Проверките продължават.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев