Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Процедурата за продажба на летище Търговище е спряна

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Процедурата за продажба на летище Търговище е спряна. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков в телефонен разговор с областния управител на Търговище Митко Стайков, съобщиха от Областна администрация-Търговище.

В момента се прави пълна проверка на цялата процедура, която определи фирма „Летище Търговище 2009” за купувач на терена и постройките върху него за сумата от 480 000 лв. Ще бъде назначена нова комисия, която да извърши контролна оценка на стойността на „Летище Търговище”, която според думите на министър Александър Цветков, е многократно по-висока.
На 22 юни т. г. Министерският съвет даде съгласие „Летище Пловдив” ЕАД да извърши продажба на „Летище Търговище”, чрез търг с тайно наддаване. До отварянето на ценовите оферти не бяха допуснати „Драгажен флот Истър”, старозагорската „Тракия ер” и „Еърпорт секюрити клиаранс” с мотива, че имат пропуски в документите. Със заповед на директора на „Летище Пловдив”" ЕАД е определен за купувач на Търговищкото летище единствената фирма, допусната до участие в търга - „Летище Търговище 2009” ЕООД, собственост на 20-годишния Иво Красимиров Петров. Един от кандидатите за покупката на „Летище Търговище” – „Драгажен флот Истър” оспорва сделката в Административния съд в Пловдив, основание за обжалване търси и „Тракия ер”. Летище Търговище не съществува като такова повече от десет години. То не отговаря на изискванията за експлоатационна годност и застрашава безопасността на полетите, поради което е закрито за полети от началото на 1998 г. Със заповед на министъра на транспорта от 10 ноември 1999 г. е прекратен статутът на летището и е заличено от регистъра на летищата в Република България. С този акт то се превръща в неоперативен актив - имот. Впоследствие, неоперативният актив е прехвърлен за управление на Летище Пловдив. На свое заседание през май 2008 г., Съветът на директорите на Летище Пловдив установява, че този имот представлява неоперативен актив за дружеството, който не генерира приходи, а акумулира разходи за охрана и поддръжка. Съветът взима решение за продажба, за да бъдат реализирани приходи.

публикувана от

Copyright © 2004-2023 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев