Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Летище Търговище продадено на 10 пъти по-ниска цена

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

445 235 лева е пазарната стойност на активите на бивше летище Търговище, според оценителите – това е 10,49 % от балансовата стойност на същите или почти десет пъти по-ниска. Това буди съмнения в коректността на процедурата, още повече, че лицензираният оценител е избран без конкурс – каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков.


Министърът на транспорта е възложил повторна оценка на активите на бивше летище Търговище от независими оценители. Тя ще бъде готова до две седмици.
След получаване на новата оценка на обекта и одитния доклад, и ако се потвърдят констатациите за нарушения, ще бъдат предприети законови действия за опазване интересите на държавата - увери Цветков.
Звеното за вътрешен одит към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) извършва проверка на случая с продажбата на бивше летище Търговище. В предварителния доклад има констатации за неспазване на разпоредби и процедури на законови и подзаконови нормативни актове – каза на въпрос на Иван Иванов - защитен ли е общественият интерес при продажбата на летище Търговище и ще бъде ли разтрогнат договорът.

публикувана от

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев