Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

6 Септември - 124 години от провъзгласяването на Съединението

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Официален празник честващ Съединението на Княжество България с Източна Румелия. След Берлинския конгрес от 1878г. България е разделена на Княжество България и Източна Румелия (в пределите на Османската империя).

На 6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики и майор Данаил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия. Създадено е временно правителство, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България. Два дни по-късно Батенберг с нарочен манифест утвърждава присъединяването на областта и приема да бъде титулуван занапред като княз на Северна и Южна България.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев