Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

12 Септември - Световeн ден на първата помощ

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Отбелязва от 2001г всяка втора събота на м. септември по предложение на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, отначало като Европейски ден на първата помощ, от 2003г - като Световен ден на първата помощ. Целта му е да се подчертае приносът на доброволците на Червения кръст и Червения полумесец, които навсякъде по света спасяват човешки живот без разлика от пол, етническа принадлежност, раса, възраст, образование и др.
В България се чества от 2003г.

публикувана от

Copyright © 2004-2023 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев