Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Обнародвана е новата стратегия на американското разузнаване

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Днес във Вашингтон бе представена новата стратегия за дейността на американското разузнаване. В документа, обнародван от ръководителя на националното разузнаване Денис Блеър, Русия е характеризирана като „партньор на САЩ” за реализацията на редица „важни инициативи, като физическа защита на разграждащи се материали и борба с ядрения тероризъм”.
Американското разузнаване, обаче, предполага, че Русия също „може да продължи търсенето на пътища за укрепване на мощта и влиянието си по начин, който да затрудни реализирането на интересите на САЩ”. Блеър определи новата стратегия като „концептуален проект” за работата на американските разузнавателни служби, установяваща „приоритетите … за следващите четири години”. Стратегията е „един от най-важните документи на разузнаването, тъй като очертава стратегическите условия на дейността му, формулира приоритетите и целите, определя текущите и бъдещите решения за бюджета и провеждането на операции”.

публикувана от

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев