Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

21 Септември - Международен ден на мира

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

С резолюция на Общото събрание на ООН от 2001г се определя деня да се отбелязва на 21 септември като ден на глобалното прекратяване на огъня и отказ от насилие, призовават се всички държави и народи да спазват прекратяването на военните действия през този ден.

До 2001г Международният ден на мира се отбелязва през третия вторник от м. септември съгласно резолюция 36/67 на Общото събрание на ООН от 1981г, в която поддържането на мира на международно и на национално равнище се определя като главна цел на ООН в съответствие с Устава на ООН и се определя специален ден за отбелязване и укрепване сред всички нации и народи на идеалите на мира. За пръв път Международният ден на мира се чества през 1982г.

публикувана от

Copyright © 2004-2021 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев