Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Със 154 се увеличават средищните училища

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

От днес с 154 се увеличава броя на средищните училища.

В страната има общо 812 учебни заведения от този тип (с деца от няколко съседни региона), в които учат 46 хил. деца. Те се превозват до класните стаи и са на целодневна издръжка на държавата. Към момента средищните училища са в 67 общини и обхващат 109 населени места. Държавата поема разходите, включително и транспортните на децата от съседните на училището населени места.

Основната цел на средищните училища е да се запазят младите хора в съответните региони. Другата цел е да се запази училищната мрежа и да се спре със закриването на училища.

През лятото бяха закрити 50 български училища, а в други 20 са направени преобразования. По думите на зам.-министърът на образованието Сергей Игнатов обаче има финансова подкрепа повече училища да не се закриват, с изключение на тези, за които има демографски причини. Амбицията ни е да не се стига до разрушаване на училищната мрежа, защото се очаква към 2020г страната да излезе от демографската криза и училищата отново да се напълнят, подчерта той.

публикувана от

Copyright © 2004-2021 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев