Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Безработицата в област Търговище намалява

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Безработицата в област Търговище намалява. Регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, към края на септември са 9075. В сравнение с края на август техният брой е намалял със 78. Равнището на безработица за областта е 13,58%. Най-високо то е в община Антоново - 27,12%, следват общините Омуртаг – 22,37%, Опака - 17,69%, Попово – 10,57%, и Търговище - 9,62%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 8,03 %. Средномесечното равнище на безработицата през деветте месеца на 2009 г. е 13.09%. Прави впечатление, че въпреки свития пазар в условия на криза, търсенето на работна сила през септември се е увеличило, като значителната част от обявените работни места са на първичния пазар. Започналите работа през септември са с 38% повече от август, като почти всички от постъпилите на работа са намерили трудова реализация чрез посредничеството на бюрата по труда.

публикувана от

Copyright © 2004-2023 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев