Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Зърненият баланс е осигурен

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Министърът на земеделието и храните Цветан Димитров обяви, че зърненият баланс на България е осигурен. Това е по оперативни данни, предоставени от Главна дирекция „Земеделие" на аграрното ведомство към 5 ноември.

Прибраната царевица за зърно е 1,268,910 тона, а количеството маслодаен слънчоглед - 1,308,410 тона. Засетите площи при пшеницата са 8,681,596 дка, при ечемика - 1,881,338 дка, ръж - 68,918 дка, тритикале - 58,703 дка и зимна маслодайна рапица - 1,728,205 дка.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев