Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Генът определя и зъбите

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

От части това твърдение е вярно, тъй като информацията да строежа на твърдите тъкани, в частност и на зъбите, действително се предава по наследство.

Ако по рождение имате здрави и бели зъби, но престанете да се грижите за тях, наследствените фактори няма да окажат влияние. Здравето на зъбите зависи и от други обстоятелства: прекарани или съпътстващи заболявания, хранене, качество на млечните зъби в детството, особености на хигиената на устната кухина и т.н.

За развитие на здрави зъби голяма роля играе количеството флуор, съдържащо се в питейната вода. Това трябва се има предвид от бременните жени, защото формулирането на млечните и постоянните зъби на детето започва през 6-ия месец от бременността. Ако количеството флуор не е достатъчно, съществува вероятността да се образува непълноценен емайл, т.е. в последствие детето да страда от множествен кариес. Превишените стоиности на флуора също не са желателни. Нормата е в 1 литър да се съдържа 1мг. флуор. При недостиг, може да се използва флуорирана готварска сол, паста за зъби, съдържаща флуор, а също така 2 пъти годишно зъбите могат да се покриват с т.нар. флуор-лак, като процедурата задължително трябва да се извършва от стоматолог.

Ако количеството флуор е наднормено, тогава трябва да се употребява само бутилирана изворна вода с ниско съдържание на този елемент.

публикувана от

Copyright © 2004-2023 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев