Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Близо 4 милиона лева допълнителни приходи при ревизии на НАП-Търговище

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Близо 3 800 000 лв. допълнителни приходи са разкрити при ревизии на НАП-Търговище за деветмесечието. От началото на годината до сега са извършени общо 3 676 проверки с различни поводи, като 534 от тях са осъществени от органите, осъществяващи оперативен контрол по търговските обекти в региона. През периода са приключили 91 ревизии, при които са били разкрити допълнителни приходи за бюджета в размер на 3 797 578 лв., като с най-голям дял са тези за данъка върху добавената стойност.
През периода за допуснати административни нарушения са били съставени 470 акта за установяване на административни нарушения, най-често за неизпълнение на задължения по ЗДДС и Кодекса за социално осигуряване – неподаване на данни и информация в срок. 16 са изпратените уведомления до прокуратурата с данни за извършени престъпления.

 

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев