Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Броят на новорегистрираните безработни в Търговищко расте

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

През декември в трите бюра по труда в Търговищко са се регистрирали общо 1101 лица - 1083 са новорегистрираните и 18 с възстановена регистрация. Техният брой е с 215 по-голям в сравнение с този през ноември, информират от Агенцията по заетостта в Русе. Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на декември са 4393 (със 142 повече от ноември) или 44% от всички регистрирани безработни в областта.

Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели в трите бюра по труда в област Търговище са 125 или с 55 по-малко от ноември. От тях 29 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 72% са без изискване на специалност. Постъпилите на работа през декември регистрирани безработни от областта са 189 - с 26 повече от ноември.
Регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, към края на декември миналата година са 10 089, допълни Атанасов. В сравнение с края на ноември техният брой се е увеличил с 607 безработни. Равнището на безработица е 15,10 %. Най-високо то е в община Антоново - 27,09%, следват общините Омуртаг – 23,58%, Опака - 21,57%, Попово – 12,32%, и Търговище - 11,03%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 9,13 на сто.
По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 70%, с работнически професии – 18% и специалисти – 12%. Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 68%, хората със средно образование са 28%, а висшистите - 4%.
Средномесечното равнище на безработица за 2009 г. за региона е 13,39%, което е с 0,30% по-ниско от предходната 2008 година. Средно за 2009 г. равнището на безработица за страната е 7.59%.

публикувана от

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев