Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

72 хиляди лева отпуска държавата по програми за заетост в Търговищко

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

3 проекта по регионални програми за заетост ще се реализират в област Търговище на територията на 3 общини. Общата им стойност е близо 72 хиляди лева. “Регионална програма за заетост” стартира в общините Търговище и Попово. 42 хиляди лева е предвидила държавата за Търговищка община. Парите за Попово са 12 600 лева.

Програмата е насочена към намаляване на равнището на безработицата, чрез осигуряване на заетост на уволнени лица, вследствие на съкращаване на персонала на фирмите, както и осигуряване на заетост на безработни младежи до 29 годишна възраст.

 

По програмата в Търговище ще бъдат наети 20 безработни лица за период от 7 месеца. Предварително планираните дейности са: намаляване на популацията на бездомните кучета през 2010 г.; повишаване качеството на административните услуги по отношение на земеделието и др. В Попово ще бъдат осигурени работни места на 29 безработни младежи и хора с трайни увреждания. За период от 7 месеца ще бъдат наети 6 лица.

 

За Община Опака е одобрена програмата "Заетост на неактивни хора с увреждания на пазара на труда". Финансирането от Държавния бюджет е на обща стойност 19 200 лв. По предварителен план целта на програмата е да осигури трудова заетост на регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Планираните дейности са предоставяне на административни и консултативни услуги, организиране на мероприятия и др. По програмата ще бъдат ангажирани общо 8 лица за 8 месеца.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев