Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

В Търговище предстои търг за 10 апетитни имота

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Публичен търг с тайно наддаване ще се проведе в Търговище на 26 февруари от 10 часа в зала 74 на Общината в града. Обект на продажба са 10 общински недвижими имота, определени за “земеделски труд и отдих”, които се намират в местността “Кованлъка”, близо до “Момина чешма”.

Имотите са без застрояване. Квадратурата им е от 316 до 1 228 кв.м. Началната тръжна цена е от порядъка на 205 лв. без ДДС за най-малкия, до 780 лв. Тръжната документация се закупува в стая 83 на Община Търговище до 11.30 часа на 25 февруари, при цена 50 лв. Без ДДС, платени в касата на Общината. Определеният краен срок за подаване на предложенията за участие е 16.30 часа същия ден, 25 февруари. Определената резервна дата е 5 март, от 11 часа при същите условия.

публикувана от

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев