Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Променяме Закон, за да избегнем наказание от ЕК

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

България ще успее да избегне по-нататъшна наказателна процедура от ЕК, като приеме промени в Закона за водите, посочва съобщение от Министерството на околната среда и водите.

Страната ни разполага с двумесечен срок за отговор, в който ще може да представи официална нотификация за приети промени в Закона за водите, така че случаят да бъде автоматично закрит.

Директивата създава единна законова рамка за управление на риска от наводнения за всички страни-членки на ЕС.

публикувана от

Copyright © 2004-2021 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев