Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

„Достойни старини за достойни хора” 2 реализират в Търговище

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Клубът на НПО в Търговище започна реализацията на проект „Достойни старини за достойни хора” 2. Той ще се изпълнява в рамките на 14 месеца и ще включва услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник". От март тази година до края на февруари 2012 г. ще бъде осигурена подкрепа за достоен живот на минимум 60 възрастни, самотни и болни хора над 18 годишна възраст, живеещи на територията на община Търговище. Ще бъдат обхванати потребители както от града, така и от селата на общината. На трудов договор ще бъдат наети минимум 15 асистенти и още толкова помощници, като това ще са приоритетно безработни лица.

След подаване на документи, в дома на всеки желаещ да получава услугата ще бъде направена оценка на условията на живот и потребностите му. По точкова система ще бъдат определени най-нуждаещите се. Заявления ще се приемат през целия период на изпълнение на проекта.

За екипа това е продължение на дейността с надграждане на постигнатите резултати. Ще се разширява обхвата на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, за да се достигне до повече хора. Други цели са подобряване качеството на предоставяните услуги, създаване на кадрови ресурс и намаляване на риска от попадане в институции на самотноживеещи лица.

Общата стойност на проекта е 177 203 лв., от които 161 093лв. са преките разходи – за възнаграждение на наетите лица, за обучения и др. Към момента подадените заявления за ползване на предлаганите услуги са 65, приблизително толкова са и подадените молби за работа за длъжностите „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Проект „Достойни старини за достойни хора” 2 се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и Република България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Източник: Dariknews.bg

публикувана от

Copyright © 2004-2023 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев