Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Половината население на планетата може да изпитва недостиг на храна през 2100

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Половината от населението на Земята може да изпитва недостиг на храни в края на века поради промените в климата, предупреждава ново изследване. Според изследователите, има 90% вероятност към 2100г минималните температури в тропиците и субтропичните региони да бъдат по-високи от досега регистрираните техни най-високи стойности. Въздействието върху реколтите в тези региони от подобно развитие ще бъдат катастрофални, съгласно прогнози, които се основават на директни наблюдения и на данни, обобщени от 23 компютърни модела за последиците от промените в климата на планетата. „Вземаме най-лошото, наблюдавано в исторически план и заявяваме, че в бъдеще нещата ще се влошат чувствително освен ако не настъпи някаква адаптация“, според Розамонд Найлър, директор на Програмата за хранителна сигурност и околна среда на Станфордския университет.

В тропиците, най-високите температури ще намалят реколтите от царевица и ориз с 40%, според изследователите. По-топлото време ще намали също така влажността в почвите, допълнително намалявайки добивите. Около 3 милиарда души или половината от населението на Земята в момента живеят в тропиците и субтропиците, като броят им се очаква да се удвои в края на столетието. Тези региони се разпростират от северната част на Индия и южен Китай до по-голямата част от Австралия и цяла Африка, а също южните щати на САЩ, северна Аржентина и южна Бразилия.

публикувана от

Copyright © 2004-2021 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев