Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

От 60ст. до 1лв. туристически данък предлагат в Търговище

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

На предстоящата сесия в Търговище ще бъде обсъдено въвеждането на туристически данък. Това изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси се налага заради внесените промени в Закона за местните данъци и такси.

С туристически данък се облагат нощувките, сочи новият текст. Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване за календарен месец се определя според категорията на обекта. Предложението на местната администрация е за местата за настаняване с категория една звезда данъкът да бъде 60ст. за нощувка, за категория две звезди – 80ст., за категории три, четири и пет звезди – 1.00лв. за нощувка.

Данъкът трябва да се внася от задълженото лице до 15-то число на месеца, следващ този в който са предоставени нощувките, е записано в предложението.

Източник: Dariknews.bg

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев