Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Финансиране на проекти за устойчива енергия от Европейската инвестиционна банка

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

От 13 до 15 април 2011 София ще бъде домакин на Седмия конгрес и изложба за енергийна ефективност (EE) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна Европа.

Финансиране на проекти за устойчива енергия от Европейската инвестиционна банка

31 януари 2011

От 13 до 15 април 2011 София ще бъде домакин на Седмия конгрес и изложба за енергийна ефективност (EE) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна Европа.

В първата сесия, посветена на финансирането на ЕЕ и ВЕИ проекти, експерти от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще представят финансовия инструмент, който покрива разходите за предпроектни проучвания. Ще научите всичко необходимо за подготовката на проекти за устойчива енергия, с които да кандидатствате за финансиране от ЕИБ. Изследване на Европейския форум за устойчиви инвестиции показва, че глобалната финансова, екологична и социална криза е като алармен сигнал за много инвеститори. Обществените пенсионни фондове, резервните фондове, университетските и застрахователни фондове са основните институционални инвеститори, които трябва да се намесят.

Finance in Motion ще представи Зеления инвестиционен фонд за Югоизточна Европа, учреден от ЕИБ и KFW. Той финансира и подкрепя финансови институции и инвестира пряко във възобновяема енергия с петгодишна инвестиционна цел €400 милиона.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на земеделието и храните ще представи структурните фондове и Програмата за развитие на селските райони за финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ. Те са от особен интерес за банките, тъй като програмата покрива 50% от инвестициите, за разлика от Германия, където финансирането е до 20 %.

UniCredit Leasing ще обяви финансиращите структури за ВЕИ проекти в Унгария, Хърватска, Румъния, България и Турция. Американската Ex-Im-Bank също е поканена да представи своята програма Solar Express като конкретен пример за финансиране на енергия от възобновяеми източници.

След това ви каним да се включите в дискусията по законодателните и икономически предизвикателства за ръста на възобновяемите енергийни източници. Югоизточна Европа е атрактивна инвестиционна дестинация, затова тук ще разберете конкуренция ли са местните предприемачи на международните фирми.

Петнадесет лектори от десет държави ще участват в сесията Енергия от отпадъци.

Основен момент в програмата ще бъде Solar Balkans: първият b2b форум за фотоволтаици.

Изложбата се отличава с изключително силно международно присъствие - групови участия от Австрия, Германия, Испания, Словения и Китай и над 200 щанда на водещи компании като Enercon, Fronius, Vestas, Sun Energy, Hyundai, KPV Solar, Global Wind Power, Franki Grundbau, Eurosol и др.

Паралелно събитие е ‘Save the Planet’ - конференцията и изложбата за управление на отпадъци и рециклиране.

Регистрирайте се днес!

Програма на конгреса за ЕЕ и ВЕИ

Изложба ЕЕ и ВЕИ

Via_logo

Via Expo Ltd предоставя интерактивни събития с високо качество, специализирани в областта на ВЕИ, ЕЕ, управление на отпадъците, енергия от отпадъци, рециклиране и екологични продукти. Телефон за връзка 032/945459 или office@viaexpo.com

 

buton-register-congress

публикувана от Виа Експо

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев