Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Отпадъците и зелената енергетика – спасителният пояс за икономическо развитие на общините

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Едни от най-проблемните, но същевременно и най-перспективни сектори са отпадъците и зелената енергетика. Те могат да бъдат спасителният пояс за общините, като осигурят устойчиво развитие, подобряване на околната среда, нови работни места и изход от проблемите с тоновете отпадъци.

Отпадъците и зелената енергетика – спасителният пояс за икономическо развитие на общините

Пресинформация

Едни от най-проблемните, но същевременно и най-перспективни сектори са отпадъците и зелената енергетика. Те могат да бъдат спасителният пояс за общините, като осигурят устойчиво развитие, подобряване на околната среда, нови работни места и изход от проблемите с тоновете отпадъци.

В момента у нас над 90% от боклука отива на депата, което означава огромна загуба на ценни ресурси. Всички са наясно, че тази порочна практика е временно решение. В развитите икономики отпадъците се използват за получаване на енергия и материали. Как става това?

Отговорите ще бъдат дадени по време на двете международни извяви ‘Save the Planet” /конференция и изложба за управление на отпадъци и рециклиране/ и Конгреса и изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия. Събитията се организират от Виа Експо в периода 13-15 април, ИЕЦ-София. Целта е да се предприемат  конкретни стъпки  от страна на бизнеса, местните и държавни институции и браншовите асоциации.

В програмата на форумите ще вземат участие над 50 лектора от 17 страни.

Един от акцентите е сесията „Енергия от отпадъци”. За да стане един проект реалност, са необходими законодателни промени и свежи пари. Участниците ще се запознаят с примери как различните държави стимулират инвестициите в сектора и откъде може да се намери финансиране.

ELENA (European Local Energy Assistance) е надежден финансов инструмент. Тя е инициатива на ЕК и ЕИБ и може да покрие до 90% от разходите за техническа помощ за подготовка на инвестиционните проекти в общините.  Лойд Стивън, France in Motion, Германия ще разкрие възможностите на публично-частните партньорства. Този модел дълго време “страда” поради недостатъчна информация. Подходът се използва за ускоряване  на инвестициите чрез създаване на Зеления инвестиционен фонд за Югоизточна Европа, иницииран от ЕИБ и KfW.  За пет годишен период се предвижда обемът на инвестиции да достигне 400 милиона евро.  Други финансови източници са структурните фондове и програми за развитието на селските райони. Бизнес форумът „Солар Балкани” ще  покаже потенциала за инвестиции в изграждане на заводи за фотоволтаични модули в региона.

Прилагането на технологията производство на енергия от отпадъци постига два положителни ефекта – екологично третиране и получаване на енергия при най-ниски нива на въглеродни емисии. Ще бъдат представени  примери за работещи заводи, които произвеждат енергия от отпадъци. Аудиторията ще се запознае отблизо с добри практики от Австрия, Япония, САЩ, Канада, Германия, Сърбия, Швейцария и др. Грзегорз Виелгосински ще презентира няколко общински проекта за производство на енергия от отпадъци в Полша. За възможните пречки за реализиране на проекти и как те могат да бъдат преодолени ще говори Джон Фоден от Канадска коалиция за енергия от отпадъци. Сметищата в процес на възстановяване  са неизползваеми за 15-20 години. Но в Германия са намерили начин как да ги превърнат в устойчиви електроинсталации. Aндрея Боденхаген от Solar Integrated Technologies GmbH, Германия ще покаже нагледно как се поставят водоустойчиви соларни покрития върху тези общирни терени.

В паралелните изложби голяма част от площите са резервирани за групови участия от Австрия, Испания, Китай, Словения, САЩ и Финландия, както и от водещи компании от Западна Европа и България. Някои от тях имат сериозни интереси към създаване на бизнес партньорства с общините.

За повече информация: www.viaexpo.com

buton-register-congress

 

Регистрирайте се днес!

Програма на конгреса за ЕЕ и ВЕИ

Изложба ЕЕ и ВЕИ

Конференция за управление на отпадъците и рециклиране

Via_logo

Via Expo Ltd предоставя интерактивни събития с високо качество, специализирани в областта на ВЕИ, ЕЕ, управление на отпадъците, енергия от отпадъци, рециклиране и екологични продукти. Телефон за връзка 032/945459 или office@viaexpo.com

 

публикувана от Виа Експо

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев