Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Зелената енергетика се радва на засилен интерес от страна на чуждестранните инвеститори

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Конгрес и изложба за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

13 – 15 април 2011, ИЕЦ, София

Няколко месеца преди началото на събитието голяма част от изложбената площ е вече резервирана за групови участия от Австрия, Испания, Словения, САЩ и Китай. Сред фирмите изложители са: Enercon, Global Wind Power, Fronius, Hyundai, voestalpine Krems, PowerWind, Vestas, Phono Technologies Switzerland, Franki Grundbau, Eurosol, Siemens, Polytechnik, Alukoenigstahl, SME Wind, IDS Solar, motto  engineering, Ecoconcept, Апекс Солар, Невен-ЗИГ Солар, Соларпро, СТС Солар, Лонгман Холдинг, Крис 94, Електро-Соларни Системи, Екоел, Севатех, Ерато Холдинг, K.A. Технолоджи и мн. др.  Събитието е точното място за разширяване  на пазарните позиции и стартиране на нови партньорства. Участниците ще представят най-модерните разработки в областта на производството на енергия от слънце, вода, вятър, биомаса, както и ефективни енергоспестяващи решения.

Зелената енергетика се радва на засилен интерес от страна на чуждестранните инвеститори

Southeast European EE & RES Congress and ExhibitionПресинформация

Конгрес и изложба за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

13 – 15 април 2011, ИЕЦ, София

Няколко месеца преди началото на събитието голяма част от изложбената площ е вече резервирана за групови участия от Австрия, Испания, Словения, САЩ и Китай. Сред фирмите изложители са: Enercon, Global Wind Power, Fronius, Hyundai, voestalpine Krems, PowerWind, Vestas, Phono Technologies Switzerland, Franki Grundbau, Eurosol, Siemens, Polytechnik, Alukoenigstahl, SME Wind, IDS Solar, motto  engineering, Ecoconcept, Апекс Солар, Невен-ЗИГ Солар, Соларпро, СТС Солар, Лонгман Холдинг, Крис 94, Електро-Соларни Системи, Екоел, Севатех, Ерато Холдинг, K.A. Технолоджи и мн. др.  Събитието е точното място за разширяване  на пазарните позиции и стартиране на нови партньорства. Участниците ще представят най-модерните разработки в областта на производството на енергия от слънце, вода, вятър, биомаса, както и ефективни енергоспестяващи решения.

Специален акцент в конгресната програма е сесията “Енергия от отпадъци” с 15 лектора от 10 държави: Германия, Австрия, Румъния, Словения, Япония, Канада, САЩ, Великобритания, Сърбия и Швейцария. Ще бъдат представени полезни практики и реализирани проекти на работещи заводи, които произвеждат енергия от отпадъци.

На 14 април ще се проведе за първи път бизнес форума „Солар Балкани”, организиран съвместно от Виа Експо и SolarPV.TV. Той ще разкрие възможностите за инвестиции и производство на соларни устройства и централи в региона на Югоизточна Европа. Те ще осигурят предпоставки за развитие на нова индустрия и работни места.

Другите теми са: електричество от ВЕИ, енергийна ефективност и децентрализирана енергия, интелигентни преносни мрежи.

В конгреса и изложбата ще вземат участие представители на бизнеса, местната и държавна администрация, браншови асоциации и медии от Европа, Азия и Северна Америка.

Паралелно събитие е международната изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране “Save the Planet”.

Via_logo

www.viaexpo.com

buton-register-congress

 

публикувана от Виа Експо

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев