Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Сертификат за най-добра европейска практика ще получи oбщина Търговище

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

В началото на ноември в Маастрихт Община Търговище ще получи официално Сертификат за най-добра европейска практика в предоставянето на административни и публични услуги. Той ще бъде връчен на официална церемония на Симпозиума на EPSA/Eвропейска награда за публичния сектор/.

Сертификатът за най-добра практика бе получен, след като проектът  "Община Търговище по пътя към съвършенство - процес на непрекъснато подобрение в предоставянето на административни услуги", бе одобрен сред 300 други проектни предложения от Европа. Той бе в рамките на темата "Подобряване на практиката на предоставянето на публични услуги."  Само два бяха проектите, избрани от България. Търговищкият е разработен съвместно  с Институт "Отворено общество" и се отнася за дейността на Центъра за административно обслужване и постигнатите от него успехи. Редом с това бе одобрен и проектът за обслужване на електронната персонална амбулаторна книга на НЗОК.

Постъпилите проектни предложения са оценявани многостепенно. Всеки проект е индивидуално преглеждан от минимум трима независими и безпристрастни оценители. Онлайн оценката е последвана от консенсусна среща, състояла се през май тази година в централата на EIPA /Европейски институт за публична администрация/ в Маастрихт, Нидерландия. Тогава 25  оценители от цяла Европа постигнаха съгласие за класирането на проектните предложения по отделните теми. Целта -валидиране от страна на представителите на EPSA/ EIPA. Резултатите са докладвани и обобщени на заседание на журито на EPSA и така е взето окончателното решение.

Сред останалите носители на Сертификата по тази тема са публични институции от държави като Германия, Австрия, Италия, Полша, Украйна и др.

публикувана от

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев