Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

БАСКОМ ще популяризира технологията RFID

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Асоциацията организира семинар в своя офис на 19 май

Българската асоциация на софтуерните компании БАСКОМ ще проведе семинар за популяризиране на технологията за безжичен пренос на данни на близки разстояния RFID (Radio Frequency Identification).

БАСКОМ организира събитието в качеството си на партньор по Проект RFID-ROI-SME, с който България на практика зае своето място на международната карта на тази бързоразвиваща се нова технология.

Проектът се финансира от Рамкова програма за Конкурентоспособност и иновации на ЕС и цели да демонстрира предимствата от въвеждането на RFID технологията в малките и средни предприятия, да очертае нови бизнес възможности за иновативни фирми - доставчици на RFID в ЕС, както и да представи ползите от приложението на технологията в различни икономически сектори и дейности.

Участието на българската софтуерна индустрия в проекта ще позволи на страната ни да се включи в бъдещото внедряване на RFID за нуждите на контрола на достъпа, управлението на складове и предприятия, логистиката и други сфери на бизнеса.

Семинарът за RFID ще се проведе на 19 май в офиса на БАСКОМ в Бизнес парк София. Ще бъдат дискутирани технологията, нейното значение за бизнеса, както и  последните постижения на българската софтуерна индустрия в тази сфера.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев