Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Велики Преслав застрашен от режим на водата

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Намаляването на водата в язовир „Тича” застрашава Велики Преслав с режим. Това каза Димо Бодуров - кмет на общината. В момента на режимно водоподаване са три села - Троица, Суха река и Златар, които се захранват от местни водоизточници. Това са най-критичните точки в момента.

Работи се и по проект за подобряване на водния цикъл на Велики Преслав, допълни Бодуров. Става дума за подмяна на водопровода в града и в квартал „Кирково”. Друга причина за намаления обем на язовир „Тича” освен засушаването тази година е и ползването на вода от ВЕЦ „Миланово”. От Министерството на околната среда и води са дали разрешение на ВЕЦ-а за ползване на воден ресурс само през март. Въпреки това и до сега се ползва вода от язовира с разрешение на Басейнова дирекция-Варна. Освен Велики Преслав, Шумен и Търговище също черпят вода от язовир „Тича”. По закон приоритет в ползването има питейното водоснабдяване, а добивът на енергия е на последно място.

публикувана от

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев