Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Учениците от професионалните училища карат и 13-ти клас

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Учениците, обучавани в 12-ти клас през учебната 2009-2010г по професия с трета степен на професионална квалификация, ще завършват обучението си по изучаваната професия в 13-ти клас през учебната 2010-2011г в задочна или самостоятелна форма на обучение.

Това предвиждат промени в Закона за професионалното образование и обучение, които парламентът прие на второ четене.

Измененията се налагат, тъй като е невъзможно в една учебна година да се включи изучаването на учебните предмети (модули), предвидени за 12-ти и за 13-ти клас.

В мотивите се посочва, че това може да доведе до невъзможност учениците да положат успешно държавните изпити по теория и практика на професията, и да придобият степен на професионална квалификация.

публикувана от

Copyright © 2004-2022 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев