Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

Започва ученически конкурс срещу тютюнопушенето

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

В неделя (20.09.) стартира първата фаза на националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюнев дим“, иницииран от Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, младежта и науката и кампанията на Европейската комисия „HELP – За живот без тютюн“.

Всички паралелки от 1 до 12 клас, разделени в три възрастови категории, и техните учители ще могат да се включат в конкурса до 30 октомври, когато е крайният срок за изпращане на видеоклиповете със съвети как да не започваме да пушим; как да спрем да пушим и как да не страдаме от пасивно тютюнопушене. Те могат да бъдат заснети с мобилни телефони, фотоапарати или любителски камери. Заедно с видеоклипа учениците ще участват в конкурса и с проектно предложение за намаляване на тютюнопушенето в тяхната среда, което ще бъде оценено и реализирано през втората фаза в периода 19 ноември 2009 – 1 май 2010.

Организаторите предвиждат общо 9 предметни награди за първата фаза на конкурса и 29 парични на обща стойност 30.000 лева за втората фаза.

Повече информация може да намерите на интернет сайтовете на Министерство на здравеопазването – www.mh.government.bg, Министерство на образованието, младежта и науката – www.mon.bg и на www.aznepusha.bg.

публикувана от

Copyright © 2004-2024 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев