Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

ЕК нарушила европейското право

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Съдът на европейските общности в Люксембург отмени решение на Европейската комисия относно националните планове за разпределение (НПР) на квоти емисии парникови газове на Полша и Естония. Според съда комисията е превишила предоставената й компетентност, като на основание контрола върху НПР е наложила таван на подлежащите на разпределение квоти за емисии. През 2006г Полша и Естония са уведомили Комисията за своите НПР за периода от 2008г до 2012г.

публикувана от

Copyright © 2004-2023 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев