Съобщение което ще се слайдва

Новини от Търговище

3000 лв. награда за учебен електронен курс

Търговище, — Wednesday, 30 November -1 - +

Министерството на образованието, младежта и науката обяви конкурс за „Най- добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия”. Наградите за най-добрите разработки са по 3000 лева. В конкурса могат да участват учители по професионална подготовка от всички държавни и общински професионални гимназии и професионални училища. Срокът за представяне на електронните учебни курсове в МОМН е 30 октомври 2009 г. Е-курсовете следва да се изпращат на електронен носител (CD, DVD) на адрес: Дирекция „Политика в професионалното образование и продължаващо обучение”, МОМН, бул. „Дондуков” 2А, София 1000.

Проектите следва да бъдат придружени с писмо на участника в конкурса до министъра на образованието и науката, в което той заявява желанието си за участие в обявения конкурс; представя точна информация за себе си – трите имена, образование, образователно-квалификационна степен, специалност, наименование на училището, в което работи, адрес, телефон, e-mail за контакти, наименование на учебния предмет и професията, съгласно заповедта за утвърждаване на учебната програма по съответния учебен предмет.
От 2 до 11 ноември 2009 г. комисия, назначена със заповед на министъра, ще осъществява допускането на постъпилите в МОМН проекти до участие в класиране. След това от 12 до 25 ноември комисия от външни експерти ще оцени и класира допуснатите в надпреварата раработки.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 27 ноември 2009 г. на интернет-страницата на МОМН. Класираните на първите петнадесет места електронни учебни курсове ще бъдат наградени с парични награди по 3 хил. лева за проект със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.
Имената на наградените участници ще бъдат публикувани на уеб страницата на МОМН www.mon.bg. Самите електронни учебни курсове, взели отличията, ще намерят място в Националния образователен портал.

публикувана от

Copyright © 2004-2023 Targovishte.COM Всички права запазени.

Design & Web Developer: Иван Георгиев